Menu
Obec Vrchy
ObecVrchy

 

Oznámení o výši poplatků v roce 2024
 

  • Cena vodného v obci Vrchy od 01.01.2024 činí 45 Kč/m3.
  • Sazba poplatku za odpad za kalendářní rok 2024 činí 800 Kč.
  • Sazba poplatku za psa za kalendářní rok 2024 činí 200 Kč.

Novodobá historie

pohled na obec
Vrchy celkový pohled od západu r. 1943
 

Poválečná historie

V červnu až září 1945 se do obce začali stěhovat její noví občané. Němečtí obyvatelé byli v roce 1946 internováni nejdříve do tábora ve Fulneku, poté následoval jejich odsun do Německa.

Situace v obci bezprostředně po válce byla značně neurovnaná. Došlo ke zvolení národního výboru, který měl respektovat lid a zastupovat jej, ale jak vyplývá z dobových dokumentů, rozhodovali jedinci a diktovali svou politiku.

Mnozí osadníci však přišli s vidinou, že budou pouze poroučet původním majitelům a bez práce přijdou k majetku. Velmi brzy z vesnice zmizeli a zůstala po nich jen zpustošená a vykradená stavení. Roku 1946 došla situace tak daleko, že na příkaz tehdejších zástupců Místního Národního Výboru byla řada domků neprozřetelně zbourána a nenávratně zmizela z mapy obce.

Padesátá léta rozdělila obec na dva nesmiřitelné tábory.     
V roce 1954 byla provedena hospodářská úprava pozemků, a mnozí tak byli donuceni vstoupit do JZD. Většina zemědělců však setrvávala na soukromém hospodářství, a byla tak v jistých nevýhodách. Při neplnění dodávek pro stát jim nebyly vydávány potravinové lístky na cukr. Jako samozásobitelé také neměli nárok na lístky na maso. Vše vyvrcholilo měnovou reformou, která spoustu lidí obrala o peníze. Dokonce byli i takoví, kteří finance na náležitou proměnu na osobu vůbec neměli.

Situace v obci se poněkud uklidnila v polovině padesátých let, a to po volbách do MNV. Předsedou byl zvolen Florián Skřiček, tajemníkem Bedřich Vícha a členy pak František Přikryl, Vladimír Fibrich, Josef Kopeček, Martin Lukáš, Vincent Anlauf, Marie Krasulová a František Minařík.

Po počátečních problémech se život ve vsi stabilizoval a lidé si začali utvářet vlastní cestu. Postupně se rozhodovali, zda budou pracovat v zemědělství nebo naleznou obživu v průmyslové výrobě v některé z továren ve Fulneku.

Roku 1974 se místní zemědělské družstvo začalo slučovat s ostatními ve velký celek se sídlem ve Fulneku. V obci zůstalo jen středisko s omezeným počtem zaměstnanců.   

Po sametové revoluci došlo k útlumu zemědělské činnosti, a poté i k zániku společného hospodářství.

V roce 1975, údajně na žádost občanů, byl v obci zrušen MNV, a na sedmnáct let se Vrchy staly integrovanou částí města Fulneku. Ves hospodářsky stagnovala, a jen díky obětavosti místních občanů se dařilo udržovat v činnosti několik spolků.
 

  • Novodobá historie

Roku 1991 byla sepsána petice, ve které 94% občanů požadovalo dezintegraci obce od města Fulneku. Na veřejné schůzi 7. května 1991 byl zvolen devítičlenný přípravný výbor. Na základě jeho požadavku schválilo 1. 11. 1991 zastupitelstvo města Fulneku oddělení obce, a tehdy se začala psát novodobá historie samostatných Vrchů.

Dne 29. 2. 1992 proběhly první komunální volby a bylo zvoleno patnáctičlenné obecní zastupitelstvo. Starostou byl jmenován Emil Bosák, a tuto funkci vykonával spolu s místostarostou Jiřím Dunajou od roku 1992 do roku 1998. Počátky chodu obce nebyly vůbec jednoduché. Většina majetku byla městem rozprodána a nové vedení Vrchů tím bylo postaveno do svízelných situací. Svépomocí byla adaptována jedna místnost kulturního domu, aby mohla sloužit jako kancelář obecního úřadu.

Mezi léty 1998 – 2002 zastupoval obec Pavel Rygel ve funkci starosty a Marek Adamus jako místostarosta.

V roce 2002 byla poprvé do funkce starostky zvolena žena, Jiřina Pešlová, jež vede obec dodnes. Místostarostou byl Jiří Bureš a od roku 2006 zastává tuto funkci Roman Navrátil.

Obec

Facebook obce

facebook obce

Profil zadavatele

profil zadavetele

PORTÁL PRO VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dotace

dotace - rekonstrukce

Rekonstrukce obecního úřadu

ObecVrchy
Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy