Menu
Obec Vrchy
ObecVrchy

 

Oznámení o výši poplatků v roce 2024
 

  • Cena vodného v obci Vrchy od 01.01.2024 činí 45 Kč/m3.
  • Sazba poplatku za odpad za kalendářní rok 2024 činí 800 Kč.
  • Sazba poplatku za psa za kalendářní rok 2024 činí 200 Kč.

Myslivci

Myslivecké sdružení Nadějov

 
je občanským sdružením (neziskovou organizací) se sídlem ve Vrchách.
Sdružuje čtrnáct členů, v čele s předsedou Milanem Kozákem.
Hospodaří na celkové výměře 1108 ha. Zemědělské pozemky tvoří 654 ha a 454 ha jsou lesní porosty.
V obci má myslivost dlouholetou tradici. Vznik spolku se traduje z dob po II. světové válce. Podle zákonů č. 270/92 Sb. a 512/92 Sb. došlo ke změnám vlastnických vztahů, proto vzniklo v roce 1993 Honební společenstvo Vrchy, sdružující vlastníky honebních pozemků v katastrálním území Vrchy.
Starostou společenstva byl zvolen Josef Dědičík. Vlivem civilizačních faktorů a změnou prostředí se citelně obměnilo složení druhů zvěře. Snížily se především stavy zajíců, výskyt bažantů a koroptví je pouze nahodilý. Nejpočetněji je v honitbě zastoupena srnčí a černá zvěř.
Při procházkách se můžete setkat s vysokou a dančí, vzácně i s mufloní zvěří. Běžně jsou zastoupeni srstnatí a pernatí dravci, včetně výrů a krkavců. V minulosti byl zaznamenán pobyt medvěda hnědého, byly objeveny stopy rysa.
Milovníci přírody mohou v mezích, remízech, ale lesních porostech pozorovat mnoho zpěvného i užitkového ptactva. Objevují se i některé chráněné druhy, například holub doupňák a čáp černý.
Honitba je hustě protkána sítí mysliveckých zařízení, seníků, krmelců, krmelišť pro černou zvěř a velkým množstvím slanisek.
 
posedkrmelec
 
Členové sdružení každoročně obdělávají tzv. zvěřní políčka, snaží se tak zajistit dostatek objemových i dužnatých krmiv a jádrovin pro zimní zakrmování zvěře. Vše je zabezpečováno brigádnickou činností a z vlastních zdrojů členské základny sdružení.
O dobré péči svědčí skutečnost, že se po dlouhá léta daří úspěšně udržet na žádoucí úrovni kmenové stavy zvěře. Nezanedbatelná je rovněž snaha předcházet závažným onemocněním, především srnčí zvěře, nákupem a včasnou aplikací potřebných léčiv. O tom, že se nám to v celku daří, svědčí celá řada velmi dobrých trofejí ulovených srnců.
Při výkonu práva myslivosti se neobejdeme bez lovecky upotřebitelných psů, vzhledem k charakteru honitby jsou to slídiči a norníci.
Naše sdružení se potýká s celou řadou problémů. V současné době se nám nedaří zvyšovat stavy drobné zvěře. Velký výskyt predátorů, změny prostředí, ale i industrializace zemědělství uvedené snahy znemožňují. Jedním z hlavních jsou neukáznění lidé, často si majitelé psů pletou honitbu s nekontrolovatelným výběhem. Rovněž jízda na koních, kolech, terénních motocyklech a zejména čtyřkolkách mimo vyhrazená místa, způsobuje myslivcům velké starosti.
Zvěř zneklidňuje a ruší ji při kladení a výchově mláďat.
Silně frekventovaná komunikace I. třídy, nacházející se v těsné blízkosti honitby mezi Fulnekem a Opavou, dělící ji na dvě části, způsobuje každoročně úhyn několika kusů, zejména srnčí zvěře. Dochází zde velmi často ke střetům s vozidly, při kterých bývá téměř vždy zvěř usmrcena.
Velkou pozornost je potřeba věnovat výskytu lišek, již více let se provádí vakcinace proti vzteklině, což způsobuje zvyšování jejich stavů a i přes odlov se je nedaří snížit.
Pravidelně se scházíme při brigádách, schůzích, zimním přikrmování zvěře. Nezapomínáme ani na společenský život, pořádáme různé zábavy pro širokou veřejnost. Snahou všech členů sdružení je zachovat krásnou a čistou přírodu, lesy plné zvěře a ptactva a probudit zájem o myslivost v mladé generaci.
 

Obec

Facebook obce

facebook obce

Profil zadavatele

profil zadavetele

PORTÁL PRO VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dotace

dotace - rekonstrukce

Rekonstrukce obecního úřadu

ObecVrchy
Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy Obec Vrchy